Rugăciunea oamenilor depresivi!Oamenii deznădăjduiți au o rugăciune specială, o rugăciune care îi ajută să treacă de dificultăți.

0 42

Oamenii deznădăjduiți au o rugăciune specială, o rugăciune care îi ajută să treacă de dificultăți. Este vorba despre rugăciunea Sfântului Iuda Tadeu, cel care l-a însoțit pe Mântuitorul Iisus Hristos pe drumul Calvarului.

Rugăciunea oamenilor depresivi

„O, Sfinte Iuda Tadeu, rudă a Domnului nostru Iisus Hristos, apostol si martir glorios, strălucit în virtuți și puternic în minuni, credincios și grabnic ajutător al celor ce te cinstesc și se încred în tine, privește cu ochi milostivi la cel ce astăzi aleargă la tine și cere mijlocirea ta.

Tu ai dobândit de la Dumnezeu darul de a ajuta îndeosebi pe aceia care au pierdut aproape orice speranță și se află în pragul disperării. Privește deci la mine și vezi în ce strâmtoare mă aflu. Viața mea este o viață de suferință. Zilele mele sunt pline de durere și necaz, sufletul meu este o mare amărăciune.

Cărările mele sunt pline de spini și aproape nu trece o clipă fără suspine și lacrimi și fără griji mistuitoare care îmi macină toată puterea de viață.

Neliniștea, disperarea și lipsa de încredere în ajutorul de sus îmi copleșesc de multe ori sufletul, astfel încât mi se pare că pronia dumnezeiască m-ar fi părăsit. Atunci sufletul meu se umple de întuneric, credință se clatină, inima mea slăbește și disperarea se furișează în suflet, vrând să se facă stăpână peste mine.

O, Sfinte Iuda Tadeu, tu nu mă poți lăsa în starea aceasta grozavă. La tine alerg, pe tine te rog, ajută-mi. Ascultă, te rog, rugămintea pe care ți-o fac ! Nu mă voi depărta de tine până când nu mă vei asculta. Grăbește-te și vino-mi, te rog, în ajutor și nu lăsa ca încrederea mea în tine să fie rușinată.

Fă ca prin mijlocirea ta să se preamărească și întru mine nesfârșita milostivire a lui Dumnezeu. Ascultă-mi rugămintea, mai ales în necazul cel mare pe care îl am acum și dă-mi grabnicul tău ajutor în (se mărturisește necazul).

Nu lăsa ca sufletul meu să rămână zdrobit de această lovitură a durerii și să cadă în disperare. Ascultă-mă, o, Sfinte Iuda Tadeu, împlinește-mi rugămintea și eu îți voi fi recunoscător în toate zilele vieții mele. Te voi cinsti ca pe cel mai de seamă ajutător al meu.

Voi mulțumi lui Dumnezeu pentru mijlocirea ta și voi răspândi pe cât îmi va sta în putere cinstirea ta între oameni.

Ăn numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Amin!”

 

 

 

Rugăciune către Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu

O, mare bineplăcute al lui Hristos, sfinte omu­le al lui Dumnezeu Alexie, care cu sufletul stai în cer înaintea Tronului Domnului, iar pe pământ săvârşeşti minuni felurite cu harul cel dat ţie de Sus! Caută cu milostivire spre cei ce stau înaintea sfintei tale icoane şi se roagă cu umilinţă, cerând de la tine ajutor şi acoperire. Tinde spre Dom­nul Dumnezeu, rugându-te, cinstitele tale mâini şi cere pentru noi de la Dânsul lăsarea greşalelor noastre celor de voie şi celor fără de voie, pen­tru cei bolnavi vindecare, pentru cei năpăstuiţi ocrotire, pentru cei necăjiţi mângâiere, pentru cei aflaţi în restrişti grabnic ajutor, iar pentru toţi cei ce te cinstesc sfârşit paşnic şi creştinesc al vie­ţii şi răspuns bun la Infricoşătoarea Judecată a lui Hristos.

Aşa, bineplăcutule al lui Dumnezeu, nu fă de ruşine nădejdea noastră, pe care după Dumnezeu şi după Născătoarea de Dumnezeu la tine o punem, ci fii nouă ajutător şi acoperitor spre mântuire, ca primind, cu rugăciunile tale, har şi milostivire de la Domnul, să preaslăvim iubirea de oameni a Tatălui şi a Fiului şi a Sfân­tului Duh, Unuia Dumnezeu în Treime slăvit şi închinat, precum şi sfânta ta mijlocire, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

 

 

 

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

 

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie. (o metanie) Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robului Tău. (o metanie)

Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. (o metanie)

Și după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru stihuri, iarăși în trei stări, cu 12 închinăciuni: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. (o închinăciune)

Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. (o închinăciune)

Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă. (o închinăciune)

Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. (o închinăciune)

Și pe urmă, iarăși rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, toată, cu două închinăciuni, și la sfârșit cu o metanie mare: Doamne și Stăpânul vieții mele…

loading...